Velkommen til
STRØMM IL

s, alphabet, waffle
Vaffelrøre

Oppskrift på verdens beste Strøfler

Spille håndball?

Ta gjerne kontakt med Styret på stromm@rsn.handball.no
eller leder Erik Thoresen på tlf 90 01 93 75 
Se også vår Facebookside https://www.facebook.com/strommil/