music

Mål og visjon

Visjon
• Svelviks beste idrettslag, fordi håndball er gøy.

 

Verdier  
• Trygghet • Være tilstede og skape tillit
• Være oppmerksom og ivaretakende
• Inkluderende • Skape felleskap
• Håndball for alle
• Profesjonell • Respektere hverandre
• Bidra med kunnskap og kompetanse

 

Mål  
• Fylle hallen: • Med spillere og medlemmer
• Tilskuere
• Rekruttere og holde på spillere  
• Spillerutvikling  
• Rekruttere dommere  
• Gode / kompetente trenere • Trenerutvikling
• Lag i alle aldersklasser  
• God økonomi  

  

Strømm IL | Tømmeråsveien 3,3061 SVELVIK | Epost: stromm@rsn.handball.no

Login or Register

LOG IN