Kontingenter – Strømm IL
sesongen 2021/2022

ALDER
TRENINGER PR UKE
PRIS (pr år/sesong)

TYPE KONTINGENT

6 – 7 år

1

1000,-

Aktivitetskontingent

8 – 16 år

1

1300,-

Aktivitetskontingent

8 – 16 år

2

1900,-

Aktivitetskontingent

8 – 16 år

3

2200,-

Aktivitetskontingent

Senior (over 16 år)

1 – 2

2000,-

Aktivitetskontingent

Alle

300,-

Klubbkontingent

Klubbkontingent

Alle som spiller, trener eller har verv i Strømm IL må betale klubbkontingent på 300,- pr år for å være medlem i klubben. Forfall er medio februar og medlemskapet gjelder for et kalenderår av gangen. Nye medlemmer faktureres ved innmelding. Du kan gjerne være medlem selv om du ikke er aktiv.

Aktivitetskontingent

Alle aktive spillere må i tillegg til klubbmedlemskap betale treningsavgift/aktivitetskontingent. Prisen er differensiert etter alder og hvor mange treninger man vanligvis har pr uke, se tabellen over.

Aktivitetskontingenten gjelder hele sesongen, men deles opp og faktureres i to like deler med forfall høst og vår. Man må betale for hele sesongen man har tenkt å delta på, men dersom noen spillere begynner eller slutter midt i sesongen finner vi en løsning. 
Betaling
Strømm IL benytter primært Idrettsforbundets betalingsløsning via «Min Idrett» for innbetaling av kontingenter. Du får varsel pr e-post når noe er fakturert. Trenger du hjelp til denne løsningen, ta kontakt. Dersom noen sliter litt med å få gjort opp, ta kontakt med en person i klubben du stoler på, eller direkte til kasserer eller leder – vi finner løsninger. 

Sjekk https://drammen.friskus.com/. Barn og unge 6 og 18 år, bosatt i Drammen, kan få 1000,- i halvåret for å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Strømm IL er godkjent som arrangør og vil tilby betaling direkte via Fritidskortet for våre kontingenter. For mange betyr dette gratis håndballtrening.
Alle aktive under 13 år (som har betalt medlemskap og aktivitetskontingent til klubben) er dekket av idrettsforbundets barneidrettsforsikring, og trenger ingen lisens.

Fra og med det året en spiller fyller 13 år, er man derimot lisenspliktig. Betalt lisens gjelder som skadeforsikring både for trening og kamp – og MÅ betales for å kunne delta på aktiviteter i regi av klubben. Se https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

For spillere som er lisenspliktige, finnes det også en støtteordning via Norges Håndballforbund for å få dekket lisensen, se https://www.handball.no/nyheter/2021/08/okonomisk-stotte-til-enkeltspillere/ NB! Frist 31.08, kontakt oss snarest!

Innmelding og endring i medlemskap
Ta kontakt med oppmann/foreldrekontakt på det respektive lag for innmelding og endringer, eventuelt skriv en henvendelse og send til stromm@rsn.handball.no