Velkommen til oss i Strømm IL

Klubben drives av et styre som velges på årsmøtet. Oversikt over styrets sammensetning finner du på Styret på hjemmesiden. På hjemmesiden vil du også finne mer info om klubben.

Strømm IL ønsker å satse på juniorsiden og rekruttering av yngre spillere, i tillegg til at klubben har et damelag. Trenere og andre støttespillere i klubben og rundt det enkelte lag, rekrutteres først og fremst fra foreldre, som gjør dette frivillig. De som ønsker å påta seg slike verv, vil styret forsøke å hjelpe på best mulig måte, med bl.a. tilbud om trenerkurs. Vi ønsker at spillerne skal møte en engasjert trener, slik at de skal synes det er morsomt, lærerikt og utviklende å spille håndball.

Vakter i hallen/dugnad.
Som medlem i Strømm IL må seniorspillere og foresatte for juniorspillere stille på dugnad, noe som bl.a. innebærer vakter i hallen, også utenom egne barns kamper. Alle som er satt opp på vakt er selv ansvarlige for å bytte denne dersom man selv ikke kan stille, samt informere om hvem det er byttet med.

Vi jobber også for å få til en stor felles dugnad hvert år, men hva slags type dugnad dette er, vil variere.

Cup
Strømm IL ønsker å avslutte sesongen med deltagelse på felles cup for alle juniorlag f.o.m 10 år. Det forutsettes at alle spillere som skal delta på en slik cup har betalt medlems- og aktivitetskontingent, og at evt. andre økonomiske forpliktelser til klubben er gjort opp.

Utstyrsavtale
Strømm IL har utstyrsavtale med Torshov Sport i Drammen.